Disclaimer

Het doel van deze webpagina is informatie over Hart 4 Security op eenvoudige wijze breed toegankelijk te maken voor onze partners.

Inhoudelijke informatie
De informatie op deze webpagina is met de grootste zorg samengesteld. Wij streven ernaar de informatie up-to-date te houden. Aan de op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hart 4 Security geeft expliciet geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

Verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
Hart 4 Security is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies wegens het gebruiken van de Hart 4 Security webpagina. Op de Hart 4 Security webpagina is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Aanpassingen/updates
Hart 4 Security behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing aanpassingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de webpagina.

Externe links
De Hart 4 Security webpagina bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als extra service voor de bezoeker van deze site. Hart 4 Security kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze webpagina’s, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Eigendom
De teksten van Hart 4 Security mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van Hart 4 Security (denk hierbij aan teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) behoort bij Hart 4 Security.

Hart 4 Security respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om per mail contact op te nemen met Hart 4 Security.

Opmerkingen
Kom je iets tegen op deze website dat incorrect is, of heb je een vraag over deze webpagina, ga dan naar de contactpagina en vul hier het desbetreffende formulier in. Wij stellen jouw reactie erg op prijs.

© 2019 Hart 4 Security I Nederland

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon